Logo Mensy

Celostátní setkání Mensy ČR
v otázkách a odpovědích

Obsah

Proč vlastně jet na setkání?

Protože celostátní setkání jsou snad samým ztělesněním toho, co Mensa je – čekají vás tu zajímaví členové (a o lidech je Mensa především), různé exkurze a přednášky, výlety, soutěže a hry, stejně jako příjemné večery strávené „pouhým“ povídáním nebo třeba zpíváním.

Pokud chcete zjistit, kdo že vlastně jsou ostatní děti a jejich rodiče v Mense, na celostátním setkání dětské Mensy máte tu vůbec nejlepší možnost – potkáte se tu se spoustou rozmanitých „obyčejných“ členů z celé republiky a někdy i ze zahraničí – a nutno podotknout, že naprostá většina z nich je velice přátelská.

Účastníci setkání jsou obvykle nadšeni, na zážitky dlouho a rádi vzpomínají, vznikají tu nová přátelství, nápady na společné výlety a tábory.

O tom, jestli setkání opravdu stojí za to, se ale musíte přesvědčit sami.

Kdo se může setkání účastnit?

Kdokoliv.

Setkání děstké Mensy se účastní rodiny s dětmi z celé republiky, ale i prarodiče s vnoučaty, a dokonce i samotné děti. Samozřejmě se mohou účastnit i dospělí, kteří ještě nezapomněli být dětmi, jsou zvídaví, zvědaví, hraví a mají chuť poznávat nové věci, lidi i sami sebe.

Nemusíte se bát, že by doprovod dětí byl jakkoliv znevýhodněn – nečlenové nejsou (kromě vyššího poplatku za účast) nijak odlišováni a účastní se všech aktivit se členy – a nikdo z účastníků nemá potřebu se po čímkoliv členství či nečlenství pídit.

Letos se mohou setkání zúčastnit bez rodičů samostatné, slušně vychované děti ve věku od 10 do 15 let bez kázeňských problémů ve škole. Po celý víkend budou mít zabezpečen pedagogický dozor podobně jako na školních akcích. Rodiče také vyplní přihlášku a další náležitosti stejně jako když dítě jede např. na letní tábor či soustředění.

Děti od 0 do 10 let se mohou setkání také zúčastnit, ovšem nikoliv samy. Do 10 let s nimi musí jet rodič nebo s jeho písemným souhlasem babička, dědeček, teta, strýc... Samozřejmě s písemným souhlasem rodiče můžou přijet s jinými dospělými i děti od 10 do 15 let. Mezi 15 a 18 roky bude stačit písemný souhlas rodiče s účastí. 

Vítáme také studenty a mládež do 26 let.

Nebudou tam na mě zlí?

Rozhodně ne.

Mensané – a účastníci setkání především – jsou z převážné většiny milí, přátelští, vstřícní, tolerantní, hraví a vtipní jedinci.

Co se na setkání obvykle dělá? Nebudou mě tam do něčeho nutit?

Na setkání se toho dělá spousta – a všechno je čistě dobrovolné a nikdo nikoho k ničemu nenutí. Z programu si můžete vybrat to, co vás zajímá, baví, nebo co si chcete vyzkoušet. 

  • návštěvy historických a kulturních památek UNESCO
  • výukové programy, Mozkoherna, Labyrint
  • přednášky a semináře
  • deskohranní, hra se stromy
  • Aquapark, výlety, vycházky

 

Musím na setkání být celou dobu?

Určitě ne.

Stačí se pouze bezplatně registrovat a vybrat jen aktivitu, která vás zajímá. Ubytování je také možné zajistit pouze na 1 nocleh.

Kolik ta legrace stojí?

Vzhledem k tomu, že setkání je několikadenní, největší položku tvoří náklady na ubytování – ty se odvíjejí od cen konkrétního ubytovacího zařízení. Ceny ubytování najdete v on-line registračním systému (sekce Profil účastníka / Ubytování). Další položkou je poplatek za účast na setkání. Z něj se hradí náklady spojené s organizací setkání, nakupují se ceny pro vítěze atd. Placené mohou být také některé z aktivit – konkrétní cena je vždy uvedena u popisu konkrétní aktivity.

Jak se na setkání dostanu?

Na setkání se obvykle každý dopravuje svépomocí – buď vlastním vozem, nebo veřejnou dopravou. Při registraci členové do formuláře uvádějí, zda nabízejí volná místa v autě – lze se tedy domluvit na spolujízdě.

Jak se na setkání přihlásit?

Všechny informace k registraci najdete v sekci Jak se zúčastnit?.

Vyplněním registračního formuláře získáte přístup do systému, kde po přihlášení naleznete nabídku ubytování a jednotlivých exkurzí, seznam ostatních přihlášených účastníků aj. Potvrdíte, že se setkání chcete zúčastnit, následně zadáte své požadavky na ubytování, přihlásíte se na exkurze, které vás zajímají, a až budete s výběrem jednotlivých možností hotovi, v sekci Platby naleznete celkovou částku k úhradě. Stačí ji pak už jen odeslat na příslušný účet a těšit se na setkání.

Kde se mohu zaregistrovat?

Na stránce registračního formuláře.

Kde získám zapomenuté heslo?

Na stránce pro obnovu zapomenutého hesla.